Περιγραφή - Καθορισμός ΠΕΠ 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2007-2013 το οποίο αποτελεί ένα από τα 5 Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2007-2013,  προέκυψε μέσα από μια ευρεία διαδικασία αναπτυξιακού διαλόγου με όλους τους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς της Περιφέρειας Αττικής, η οποία ξεκίνησε από την άνοιξη του 2005.

Η έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκληρώθηκε με την απόφαση Ε(2007) 5443/5.11.2007 (CCI:2007GR161PO006).

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2007-2013 εμπίπτει γεωγραφικά στην Περιφέρεια Αττικής η οποία χρηματοδοτικά εντάσσεται στις Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης (phasing out) του Στόχου Σύγκλισης.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 03/05/2010